Naše teme

Šta očekivati od logopeda?

visok stepen stručnosti da ima ljubazan odnos prema Vama i Vašem detetu da Vas, kao roditelja smatra članom tima i sarađuje s Vama u pravljenju terapijskih ciljeva za Vaše dete…

Naše teme

Logopedija

Definicija: Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora,…