Prijavite se za prvi seminar/trening u Srbiji za primenu BAYLEY SCALES

Udruženje za podršku razvoja dece i omladine „ANA“,  Beograd, Gospodar-Jovanova 11, www.udruzenjeana.org.rs

u saradnji sa LOGOPOLIS MILICA VAKIĆ doo, Beograd, Vojvode Stepe 36, www.logopolis.rs

organizuje  PRVI SEMINAR-TRENING U SRBIJI ZA PRIMENU BAYLEY SCALES III

Beograd, 31. oktobar i 1. novembar 2014.godine (petak i subota) od 09.00 do 16.30 sati

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA DIR/FLOORTIME U SRBIJI!

U Beogradu, 21. i 22. septembra 2013.godine

SAVETUJEMO, DIJAGNOSTIKUJEMO, SPROVODIMO LOGOPEDSKU TERAPIJU

TIM LOGOPEDA U ,,LOGOPOLISU’’ ODLIKUJE ENTUZIJAZAM, LJUBAV PREMA ONIMA SA KOJIMA RADIMO, HOLISTIČKI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA I VISOKA STRUČNOST.

Logopedija

Definicija:
Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, s percepcijom i produkcijom usmenog i pisanog (čitanje i pisanje) jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.
(ovo je definicija Evropskog udruženja logopeda – „cplol“)

Šta očekivati od logopeda?

  • visok stepen stručnosti
  • da ima ljubazan odnos prema Vama i Vašem detetu
  • da Vas, kao roditelja smatra članom tima i sarađuje s Vama u pravljenju terapijskih ciljeva za Vaše dete
  • da uspeva da motiviše Vaše dete
  • da Vas upoznaje s aktivnostima, metodama, tehnikama i savetuje Vas kako da se uklopite u aktivnosti
  • da uzima u obzir interesovanja Vašeg deteta
  • da ima dobro razvijenu sposobnost empatije
  • da ne prisiljava dete na nešto, te da ga ne izlaže situacijama u kojima se oseća izuzetno nesigurno
  • da ne dovodi Vaše dete i vas u situaciju da se osećate loše, neprijatno i inferiorno