Naše teme

Šta očekivati od logopeda?

visok stepen stručnosti da ima ljubazan odnos prema Vama i Vašem detetu da Vas, kao roditelja smatra članom tima i sarađuje s Vama u pravljenju terapijskih ciljeva za Vaše dete…