Projekti

BAYLEY SCALES seminar/trening

U Beogradu je u organizaciji Udruženja Ana i Logopolisa, 31.10.2014. i 01.11.2014. godine, održan dvodnevni seminar – edukacija, za primenu Bayley III Scales.

O SEMINARU-TRENINGU “Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition (Bayley-III)”:

Tokom dvodnevnog treninga za Bayley III, učesnici će naučiti kako da vrše procenu  i boduju rezultate dobijene primenom Bayley III skale. Takođe, učesnici će imati priliku da slušaju, gledaju, diskutuju i boduju primere prezentovane putem video prikaza. Bayley Scales III je instrument za procenu kognitivnog razvoja, razvoja komunikativnih i govorno-jezičkih sposobnosti, motornih funkcija, socio-emocionalnog statusa deteta, ponašanja i adaptivnih odgovora deteta na stimulaciju. Bayley Scales III je namenjena za procenu razvoja dece uzrasta od 0 do 42 meseca. Značaj ove skale je mogućnost kvantifikacije pet oblasti detetovog razvoja, planiranja tretmana, kao i za praćenje napredovanja deteta.

Seminar-trening će držati BETTY HUTCHON. Betty Hutchon je preko 15 godina licencirani internacionalni trener za primenu Bayley Scales III. Ona je i:  konsultant i neurorazvojni terapeut pri University College Hospital London, predavač na Child Developmental Institute of Child Health University College London i glavni pedijatrijski terapeut Royal Free Hospital London.Ova skala je vrlo bitna jer je namenjena proceni kognitivnog razvoja, razvoja komunikativnih sposobnosti, motornih funkcija, socijalno-emocionalnog statusa deteta i adaptivnih odgovora deteta na stimulaciju.

Bayley III Scales je namenjana za procenu razvoja dece uzrasta od 0 do 42 meseca (dece sa pervazivnim razvojnim poremećajima, Down sindromom, poremećajima razvoja govora, za prevremeno rođenu decu, decu izloženu intrauterino toksičnim supstancama – droga, alkohol, cerebralna paraliza, intrauterinim oštećenima CNS – asfixia, hemoragia).

Širok je krug stručnjaka koji je mogu primenjivati u radu sa decom: pedijatri, nenaonatolozi, psiholozi, logopedi, terapeuti, defektolozi, i ostali stručnjaci koji su u svom radu uključeni u procenu razvoja dece.

Značaj ove standardizovane skale je mogućnost kvantifikcije pet oblasti detetovog razvoja, planiranja tretmana, kao i za praćanje napredovanja deteta.

Posebno bismo istakli neophodnost primene ove skale u proceni i praćenju razvoja prevremeno rođene dece.

No Comments Found

Leave a Reply