Naše teme

Miljokazi razvoja

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD ROĐENJA DO TREĆEG MESECA: Socijalna i emocionalna komunikacija: komunikaciju izražava pokretima tela i izrazom lica prestaje da plače na glas majke imitira neke pokrete i…