Naše teme

Kako deca uče da crtaju?

Možda nikada nećemo naučiti kako se koristi dleto i od drveta prave divni predmeti, ali postoje predmeti za koje svi moraju naučiti kako se koriste. Pre svega to su pribor…