Naše teme

Logopedija

Definicija:
Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, s percepcijom i produkcijom usmenog i pisanog (čitanje i pisanje) jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.
(ovo je definicija Evropskog udruženja logopeda – „cplol“)

OSNOVNI POREMEĆAJI KOJIMA SE LOGOPEDI BAVE

  • poremećaji gutanja i hranjenja
  • oštećenje sluha
  • poremećaji glasa
  • razvojni govorno-jezički poremećaji
  • afazije
  • disfazije
  • poremećaji tečnosti govora
  • poremećaji čitanja i pisanja
  • udruženi – kompleksni poremećaji

No Comments Found

Leave a Reply