Naše teme

Čitajte vašem detetu

Kako da čitate knjigu malom detetu? • Pokažite uživanje i entuzijazam pri čitanju. Nikada ne skrećite pažnju na neki drugi posao dok čitate • Pokušajte da čitate detetu svaki dan…