Naše teme

Logopedija

Definicija: Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora,…

Naše teme

Logomotorika

Kako poboljšati motorne veštine govornog aparata? Činjenica je da ima sve više dece sa odstupanjem u izgovoru glasova. Brojni su razlozi koji do toga dovode. Ovde će biti reči o…