Naše teme

Čitajte vašem detetu

Kako da čitate knjigu malom detetu?

• Pokažite uživanje i entuzijazam pri čitanju. Nikada ne skrećite pažnju na neki drugi posao dok čitate

• Pokušajte da čitate detetu svaki dan

• Pronaćite vreme kada ste Vi i Vaše dete opušteni i zainteresovani za čitanje kao na primer kada je vreme za spavanje ili nakon
popodnevnog odmora

• Dajte Vašem detetu da izabere knjigu ili stranu za čitanje

• Pokažite sliku i razgovarajte o njoj, umesto da samo čitate tekst

• Pomozite detetu prilikom držanja knjige i okretanja stranica

• Pričajte priču o Vašoj porodici, ali izostavite reči ili delove rečenica
koje Vaše dete može popuniti

• Dajte Vašem detetu da samo opiše sliku i sipriča Vam priču, onako kako je ono doživelo

• Napišite Vašem detetu domaću priču i čitajte mu je

• Podržite Vaše detet da samo napravi priču, ili da dovrši neku koju ste Vi započeli

• Ukoliko Vaše dete povremeno ne pokazuje interes za čitanje, nastavite sa čitanjem detetu dok se ono mirno igra. Postoji mogućnost da se ponovo zainteresuje za čitanje

No Comments Found

Leave a Reply