Naše teme

Šta očekivati od logopeda?

visok stepen stručnosti da ima ljubazan odnos prema Vama i Vašem detetu da Vas, kao roditelja smatra članom tima i sarađuje s Vama u pravljenju terapijskih ciljeva za Vaše dete…

Naše teme

Logopedija

Definicija: Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora,…

Naše teme

Kako deca uče da crtaju?

Možda nikada nećemo naučiti kako se koristi dleto i od drveta prave divni predmeti, ali postoje predmeti za koje svi moraju naučiti kako se koriste. Pre svega to su pribor…

Naše teme

Levorukost

Sa levorukošću se rađamo. Zbog različitih kulturoloških pristupa levorukosti, prisutne su uglavnom negativne istorijske konotacije. U mnogim kulturama levoruki su bili tretirani sa sumnjom ili su čak proglašavani društveno nepotrebnim,…

Naše teme

Mucanje

Mucanje (balbuties) je poremećaj fluentnosti govora koji onemogućava normalan tok govora. To je najevidentniji govorni poremećaj i ujedno kompleksan poremećaj koji se manifestuje velikim brojem govornih disfluentnosti, a može uključivati…

Naše teme

Čitajte vašem detetu

Kako da čitate knjigu malom detetu? • Pokažite uživanje i entuzijazam pri čitanju. Nikada ne skrećite pažnju na neki drugi posao dok čitate • Pokušajte da čitate detetu svaki dan…

Naše teme

Logomotorika

Kako poboljšati motorne veštine govornog aparata? Činjenica je da ima sve više dece sa odstupanjem u izgovoru glasova. Brojni su razlozi koji do toga dovode. Ovde će biti reči o…

Naše teme

Miljokazi razvoja

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD ROĐENJA DO TREĆEG MESECA: Socijalna i emocionalna komunikacija: komunikaciju izražava pokretima tela i izrazom lica prestaje da plače na glas majke imitira neke pokrete i…