Ciljevi

Savetujemo, dijagnostikujemo, sprovodimo logopedsku terapiju

TIM LOGOPEDA U ,,LOGOPOLISU’’ ODLIKUJE ENTUZIJAZAM, LJUBAV PREMA ONIMA SA KOJIMA RADIMO, HOLISTIČKI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA I VISOKA STRUČNOST.

  • Ako Vam je potreban savet u vezi razvoja komunikativnih sposobnosti Vašeg deteta
  • Ako imate dilemu da li je sve u redu u razvoju komunikativnih sposobnosti
  • Ako se ukaže potreba procene sposobnosti komunikacije, govora, jezika i glasa Vašeg mališana
  • Ako Vaše dete ne vlada komunikativnim sposobnostima kao njegovi vršnjaci
  • Ako je govor Vašeg deteta upadljiv ili nerazumljiv za slušaoce
  • Ako Vaše dete ima teškoće vezane za učenje
  • Ako Vaše dete ponekad zamuckuje
  • Ako je iz nekog razloga došlo do potpunog ili delimičnog gubitka govorno jezičkih sposobnosti kod dece ili odraslih…

MI SMO TU DA: SAVETUJEMO, DIJAGNOSTIKUJEMO, SPROVODIMO LOGOPEDSKU TERAPIJU

Naš tim čine mladi, pre svega duhom, visokostručni logopedi, koji svoj posao obavljaju sa puno entuzijazma, uz permanentno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

STRUČNI SARADNICI u LOGOPOLISU: po potrebi angažujemo i stručnjake iz drugih oblasti: fizijatar, psiholog, neurolog, fizioterapeut, stomatolog.

No Comments Found

Leave a Reply